Eftersom jag jobbar med personcentrerad vård får ofta frågan vad som skiljer personcentrerad vård mot alla andra begrepp som redan finns och har funnits i många år. Påstående som: är detta verkligen något nytt? Ska vi inte använda begreppet patient nu? Det är klart att vården är centrerad runt patienten…..vad skulle den annars vara?? Vadå, hur jobbar man då om man inte jobbar personcentrerat?

Definition?
Jag hade önskat att det fanns något enkelt svar eller iallafall en vedertagen definition men icke, om det nu inte har kommit något som inte jag vet! Det närmaste jag har hittat är i denna broschyr som kommit ut nyligen från Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

”Begreppet personcentrerad vård används för att synliggöra att patienten är en person, som större delen av sitt liv lever utanför hälso- och sjukvården. Personcentrering är en vidareutveckling av begreppet patientcentrerad vård och påminner oss om att personen alltid har en unik livssituation med närstående, vardagsliv, vilja och idéer om hur vården bäst ska utformas”

Vårdförbundet har gjort en film som beskriver hur de ser på personcentrerad vård. 

För mig handlar personcentrerad vård om oss själva. Vi är alla personer som någon gång behöver vård. Vi måste våga vara personer som möter varandra på lika villkor och låter oss ta den plats vi behöver.

Görandet?
Jag tror att det krävs stora och radikala insatser och modiga ledare att införa personcentrerad vård eftersom det ifrågasätter vårdens kultur och hierarkiska system. Vi måste öka vår förmåga till delaktighet på alla nivåer i hela organisationen och våga fråga, vem är den där personen som vi ska centrera oss omkring?, vad behöver den?, vilka resurser har personen? och hur kan vi gemensamt komma fram till en lösning?

Det gäller att gå från tanke till handling och se till att den personcentrerade vården blir en del i vårdens vardag, på ett tydligare och mer strukturerat sätt än vad som görs idag.

Tjänstedesign
Hur kommer detta in då på mitt intresse för tjänstedesign? Jo jag tror nämligen att personcentrerad vård och tjänstedesign hänger väl samman. Genom kompetensområdet design har jag fått nya verktyg att på djupet förstå användarens behov, och det är utgångspunkten för personcentrerad vård.

Stafettpinnen
Vi är många som väljer att gå från tanke till handling för att se till att den personcentrerad vården del i vårdens vardag, på ett tydligare och mer strukturerat sätt än vad som görs idag. Så hur tar du stafettpinnen vidare?, för vi behöver göra det tillsammans 🙂

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *