Jag ingår i ett nätverk för design inom offentligsektor. Vi har träffats ett par gånger för att dela med oss av våra erfarenheter med att jobba inom området, tjänstedesign. I dag var det dags för årets första möte på SKL.

Vad som tydligt binder ihop oss i nätverket är syftet att öka patientens, brukarens, medborgaren eller individen (vad vi nu ska kalla en person som använder sig av en tjänst) möjlighet till delaktighet. I nätverket får vi ta del av varandras arbeten för att bli inspirerade, hitta nya samarbetspartners och tillsammans driva gemensamma frågor och utmaningar.

Har idag fått med mig konkreta tips som jag kan ta med mig:

 • tips på att visualisera patientens perspektiv för professionen
 • brukarmedverkan i individuella processer
 • hur viktigt det är att erbjuda verktyg för bra kommunikation
 • ett nytt uttryck ”tokinism”, hittar ingen bra översättning men uppfattade att det betyder ungefär att förbättringar görs utan att säkerställa att det är det som säkert behövs göras utifrån användarens behov.
 • känsla av att det är fler som har svårigheter att mäta det vi gör och om det verkligen har någon effekt att arbeta på detta sätt.
 • Christin Linds rapport från QRC, om partnerskap mellan patient och vårdprofessionen. Praxis och rekommendationer. Spännande och bra läsning.
 • extra djupdykning i det fantastiska arbete som Anna Ringheim med kollegor gör i Västra Götaland i cancerområdet och hennes tankar kring patient och brukarmedverkan.
 • Susanne Gustavsson på Skaraborgsjukhus, och forskare på Chalmers knöt ihop hur forskning och verksamhetsutveckling kan hänga ihop. Vad som händer i en arbetsgrupp när man förstår användarens behov genom att användaren är med i förbättrings arbetet. Denna föreläsning gav mig flera idéer hur vi kan mäta effekten av patienter med i förbättringsarbetet.
 • aktionsforskning, nytt begrepp för mig faktiskt!
 • patienten är leverantör av vårdens värde
 • patient och personal identifierar väldigt olika förbättringsområden.
 • exempel på känslokartor

Ljuset i tunneln känns närmare i dessa goa kollegors sällskap 🙂

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *