I dag har jag deltagit på den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2016. Ger mig på en summering av dagen.

Kvalitetsregistrens fortsatta utveckling står nu vid ett vägskäl. Den femåriga satsningen är över och kommer nu att gå över till en mer förvaltningsnivå. Årets kvalitetsregisterkonferens tog upp framtidens utmaningar för vård- och kvalitetsregister utvecklingen.  Framtidens vård kommer att kräva andra krav på nya förmågor och kompetenser. Detta pratade bland annat Brent James om. Han berättade om deras registersystem som bygger på idén att skapa den bästa kliniska vården som är individuellt anpassad i rätt tid och ger behandlare och patient data i realtid.

Brent pratar om Sveriges fantastiska resultat när det gäller kvalitetsregister med tillägget att Sveriges register behöver utveckla funktionen att anpassa registren till det kliniska arbetet så att det blir en naturlig del i verksamheten. Starka register stödjer ”the clinical workflow”  .

Något som återkom flera gånger under konferensen var kunskapsstöd och hur den kan styras och stödjas. Det nationella programrådet för kunskapsstöd formar en samordningsfunktion kring dessa frågor.

Patrik Sundström på SKL, programansvarig för e-hälsa, beskrev framtidens utmaningar i form av den växande äldre befolkningen, möjlighet till jämlikvård, stöd för kroniska sjukdomar, patientsäkerhet och behovet av ökad digitalisering. Fungerande E-hälsa är en förutsättning för personcentrerad vård.

Ett av de viktigaste budskapen som jag tycker Patrik hade var att det är den digitala vården som ska räknas som den nära vården (”den har man ju i fickan”) distansvård är de fysiska besöken! Bra att och viktigt att vrida på detta begrepp, har inte tänkt på det förut men det är ju bara vi i organisationen som ser digitalvård som vård på distans……!!!! Avslutningsvis utmanar Patrik med att prata om dr Watson och ger oss en känsla av framtidens tekniska möjligheter jag gillart 🙂

Ett av parallellseminariumen handlade om kvalitetsregister i vårdmötet. Vi fick flera exempel på hur registerdata gör skillnad i vårdmötet framförallt om du kan dela registerdata med patienterna direkt.  Något som jag reflekterade över var att flera återkom till att kvalitetsregistren är ett motiverande verktyg och ett samtalsverktyg att använda direkt i vårdmötet, det har jag faktiskt inte hört förut, intressant.

Avslutande seminarium som jag valde att gå på var kvalitetsregistren i kunskapsbaserad vård. Nina Viberg som är sekreterare i den nya kunskapsstöds utredningen presenterade en plan för deras arbete. De hade tre utgångspunkter för utredningen, bra vård men ojämlik, framtagna kunskapsstöd ska användas, i dag ser vi en begränsad användning.

Avslutande paneldebatt om framtidens behov av samordning och ökade krav på digitalisering.

Det var ca 890 personer på konferensen, stora möjligheter till nätverkande och att prata direkt med registren och ta del av postrar och material.

Tack för en bra arrangerad konferens Åsa Agerbring, projektledare!!!

Veckan fortsätter sedan med  International Forum on Quality and Safety in Healthcare  den är i år i Sverige och jag ska försöka fortsätta att återge mina upplevelser.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *