Rolling with resistance

Beware; my impact on other people can create resistance! Maybe it’s not my intention but by helping people too much I can take away their ownership in their improvement work.  This is my biggest lesson on module 3 #SHCR.

Personcentrerad, patientcentrerad eller patienten i centrum?

Eftersom jag jobbar med personcentrerad vård får ofta frågan vad som skiljer personcentrerad vård mot alla andra begrepp som redan finns och har funnits i många år. Påstående som: är detta verkligen något nytt? Ska vi inte använda begreppet patient nu? Det är klart att vården är centrerad runt patienten…..vad skulle den annars vara?? Vadå, […]

Designa för alla sinnen

Blev i dag inspirerad, lyssnade på en spännande föreläsning av Jinsop Lee på TED som handlade om att designa produkter som stimulerar de fem sinnena (ta dig gärna tid att lyssna, det tar bara 9 min). Han hade tagit fram ett mätinstrument för att kunna testa personens upplevelse av en produkt. Genom att sätta in det […]