Kvalitetsregisterkonferensen 2016

I dag har jag deltagit på den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2016. Ger mig på en summering av dagen. Kvalitetsregistrens fortsatta utveckling står nu vid ett vägskäl. Den femåriga satsningen är över och kommer nu att gå över till en mer förvaltningsnivå. Årets kvalitetsregisterkonferens tog upp framtidens utmaningar för vård- och kvalitetsregister utvecklingen.  Framtidens vård kommer att […]

Rolling with resistance

Beware; my impact on other people can create resistance! Maybe it’s not my intention but by helping people too much I can take away their ownership in their improvement work.  This is my biggest lesson on module 3 #SHCR.