I dag har det varit en personcentrerad dag. Jag har fått mycket till livs och blivit stärkt i de funderingar som jag har kring personcentrerad vård. Olivia Wigzell från socialstyrelsen gjorde en utmärkt presentation som Sveriges byggstenar i vården, de handlade om hälsa, hur Sverige arbetar med förbättringsarbete samt våra utmaningar.

Hon gjorde en bra beskrivning av innehållet i personcentrerad vård som handlar om att göra ett skifte från system orienterad vård med produktion till en mer personcentrerad vård som handlar om en samskapande organisation och ett partnerskap.

Hon utryckte också tydligt att personcentrerad vård och innovation hänger väl samman. Nya arbetssätt kräver nya sätt att tänka.
Det var också spännande att höra när hon berättade om Sverige och våra fantastiska resultat i sjukvården och hur vi har en lång tradition att arbeta förebyggande. Satt bredvid en kvinna från Nya Zeeland som tyckte det var helt fascinerade att vi lärde barnen att simma i skolan. Vi hade en intressant diskussion.

Olivia beskrev också utmaningarna i svensk hälso och sjukvård som handlar om en allt äldre befolkning, flyktingkrisen samt låga medellivslängder för människor med psykisk ohälsa och somatisk sjukdom.

En annan spännande grej jag var på var Let´s run a Un – conferens. Det var ett koncept som var framtaget för att skapa en konferens med de deltagare som var i rummet och deras gemensamma kompetens och erfarenhet. De som gjorde själva eventet hade tidigare gjort en konferens för 300 personer på liknande sätt som vi fick prova på i dag. Spännande, blev så sugen att prova att göra en själv!

Det var så givande att få diskutera i stället för att drabbas av power point döden vilket verkligen är lätt annars på en sån här stor konferens som denna.

Det sista och det bästa från dagens konferens som jag vill lyfta fram är Peter Lachman  som tidigare har arbetat på health foundation han pratade om personcentrerad vård på ett mycket varmt sätt.

På mitt arbete har vi använt deras modell och även översatt den till svenska.  Personcentrerad vård handlar om på djupet att arbeta med fråga ”what really matters to you?” Under sin presentation berättade han flera patientberättelser kopplat till samtliga steg i personcentrerad vård och satte allt i ett sammanhang, lärorikt och viktigt.  Detta är något som jag behöver utveckla att bli en bra berättare!

Enligt Peter innehåller personcentrerad vård fem värdegrunds steg

 • Våga tänka nytt och byta mindset, personcentrerad vård är utmanande mentalt
 • Börja lyssna på berättelser
 • Studera ditt system och vad som verkligen har betydelse och fokusera på WHY. För att kunna erbjuda en personcentrerad vård behöver hela systemet skapa dessa förutsättningar.
 • Förstå vad som har betydelse för dig själv. För att arbeta personcentrerat behöver du förstå vilka värden som är viktiga för dig! Annars är det omöjligt.
 • Fundera över ramverken för personcentrerad vård och fråga dig själv varje dag vad som har betydelse för dig.

Personcentrerad vård betyder att bli bemött av värdighet, respekt och medkänsla. Vården är koordinerad, personlig och möjliggörande.

Innehållet i personcentrerad vård är

 • Egenvård
 • Tydlig agenda, (min dagliga plan)
 • Lyssna närvarande
 • Delat beslutsfattande
 • Förmågan till egenvård
 • Öppen data som delas
 • Klinikers förmåga till att erbjuda / möjliggöra delat beslutsfattande

Det var några av dagens reflektioner. Har fått med mig så mycket om personcentrerad vård i dag. Har träffat andra kollegor i Sverige och vi funderar över hur vi kan samarbeta. Så fortsättning följer.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar till Generika Preis Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *