Forum 2016 dag 2

I dag har det varit en personcentrerad dag. Jag har fått mycket till livs och blivit stärkt i de funderingar som jag har kring personcentrerad vård. Olivia Wigzell från socialstyrelsen gjorde en utmärkt presentation som Sveriges byggstenar i vården, de handlade om hälsa, hur Sverige arbetar med förbättringsarbete samt våra utmaningar.

Kvalitetsregisterkonferensen 2016

I dag har jag deltagit på den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2016. Ger mig på en summering av dagen. Kvalitetsregistrens fortsatta utveckling står nu vid ett vägskäl. Den femåriga satsningen är över och kommer nu att gå över till en mer förvaltningsnivå. Årets kvalitetsregisterkonferens tog upp framtidens utmaningar för vård- och kvalitetsregister utvecklingen.  Framtidens vård kommer att […]