Tappa förmågan att drömma?!

Fredrik Häréns föreläsning om att Sverige har tappat förmågan att drömma och den globaliserade värdens explosion av mänsklig idéutveckling som bara sker framför våra ögon typ hela tiden. Märkligt med denna föreläsning att den är från 2007 och fortfarande känns så aktuell! Galet. Fortsätt läsa ”Tappa förmågan att drömma?!”

Forum 2016 dag 2

I dag har det varit en personcentrerad dag. Jag har fått mycket till livs och blivit stärkt i de funderingar som jag har kring personcentrerad vård. Olivia Wigzell från socialstyrelsen gjorde en utmärkt presentation som Sveriges byggstenar i vården, de handlade om hälsa, hur Sverige arbetar med förbättringsarbete samt våra utmaningar.

Fortsätt läsa ”Forum 2016 dag 2”

Kvalitetsregisterkonferensen 2016

I dag har jag deltagit på den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2016. Ger mig på en summering av dagen.

Kvalitetsregistrens fortsatta utveckling står nu vid ett vägskäl. Den femåriga satsningen är över och kommer nu att gå över till en mer förvaltningsnivå. Årets kvalitetsregisterkonferens tog upp framtidens utmaningar för vård- och kvalitetsregister utvecklingen.  Framtidens vård kommer att kräva andra krav på nya förmågor och kompetenser. Fortsätt läsa ”Kvalitetsregisterkonferensen 2016”

Rolling with resistance

Beware; my impact on other people can create resistance! Maybe it’s not my intention but by helping people too much I can take away their ownership in their improvement work.  This is my biggest lesson on module 3 #SHCR.

Fortsätt läsa ”Rolling with resistance”