Kreativitet

För mig handlar kreativitet om lusten att skapa, kunna se nya lösningar och hitta oanade samband. Jag tror att människan i grunden är kreativ och är helt övertygad om att det är ett av våra basbehov eftersom det mesta som finns runt om oss har med vår kreativitet att göra.  Kreativiteten växer bäst i tillåtande miljöer där människor är nyfikna på varandra och vågar fråga för att utmana. När jag är kreativ mår jag som bäst. Fortsätt läsa Kreativitet

Brukar du stå ivägen eller?

Brukar du stå ivägen istället för att visa vägen? Gör vi inte alla det av och till? Själv tror jag att jag står ivägen för andra när jag glömmer bort vad som egentligen är viktigt. Nämligen att bekräfta, se varandra och våga mötas som jämlika individer, att våga vara sig själv och inte så som någon annan vill att du ska vara. Först då kommer du att våga stärka andra och dina medmänniskor runt omkring dig.  Fortsätt läsa Brukar du stå ivägen eller?