Understanding Customer Experience

This side on my blog is for an open course in understanding customer experience. You can follow it on twitter #uce152

The first thing that I have to do in the course is introducing myself.

Who am I?

My name is Hanna Lundstedt. This soon 41 year old woman is a curios girl that are interest in how I can understand customer experience. I specifically need it in my work in a county council in Sweden. I work in a development apartment. My profession is primary nurse with interest in person centred care. I am convinced that the patient as co-creator is the only way to achieve a better health.

I want to learn about tools that can help me in my work, especially tools that create empathy and understanding about the customer’s side. I believe that to understanding customers experience we have to find ways to “stand in the customers shoes”.

Looking forward to the different stages of the course!

Kreativitet

För mig handlar kreativitet om lusten att skapa, kunna se nya lösningar och hitta oanade samband. Jag tror att människan i grunden är kreativ och är helt övertygad om att det är ett av våra basbehov eftersom det mesta som finns runt om oss har med vår kreativitet att göra.  Kreativiteten växer bäst i tillåtande miljöer där människor är nyfikna på varandra och vågar fråga för att utmana. När jag är kreativ mår jag som bäst. Fortsätt läsa Kreativitet

Brukar du stå ivägen eller?

Brukar du stå ivägen istället för att visa vägen? Gör vi inte alla det av och till? Själv tror jag att jag står ivägen för andra när jag glömmer bort vad som egentligen är viktigt. Nämligen att bekräfta, se varandra och våga mötas som jämlika individer, att våga vara sig själv och inte så som någon annan vill att du ska vara. Först då kommer du att våga stärka andra och dina medmänniskor runt omkring dig.  Fortsätt läsa Brukar du stå ivägen eller?

Personcentrerad, patientcentrerad eller patienten i centrum?

Eftersom jag jobbar med personcentrerad vård får ofta frågan vad som skiljer personcentrerad vård mot alla andra begrepp som redan finns och har funnits i många år. Påstående som: är detta verkligen något nytt? Ska vi inte använda begreppet patient nu? Det är klart att vården är centrerad runt patienten…..vad skulle den annars vara?? Vadå, hur jobbar man då om man inte jobbar personcentrerat?

Fortsätt läsa Personcentrerad, patientcentrerad eller patienten i centrum?

Designa för alla sinnen

Blev i dag inspirerad, lyssnade på en spännande föreläsning av Jinsop Lee på TED som handlade om att designa produkter som stimulerar de fem sinnena (ta dig gärna tid att lyssna, det tar bara 9 min).

Han hade tagit fram ett mätinstrument för att kunna testa personens upplevelse av en produkt. Genom att sätta in det i en graf kunde han sedan värdera upplevelsens effekt på de fem sinnena. Ju flera sinnen som aktiverades desto mer gillade personen upplevelsen av produkten.

Fortsätt läsa Designa för alla sinnen