Brukar du stå ivägen eller?

Brukar du stå ivägen istället för att visa vägen? Gör vi inte alla det av och till? Själv tror jag att jag står ivägen för andra när jag glömmer bort vad som egentligen är viktigt. Nämligen att bekräfta, se varandra och våga mötas som jämlika individer, att våga vara sig själv och inte så som någon annan vill att du ska vara. Först då kommer du att våga stärka andra och dina medmänniskor runt omkring dig.  Fortsätt läsa Brukar du stå ivägen eller?

Personcentrerad, patientcentrerad eller patienten i centrum?

Eftersom jag jobbar med personcentrerad vård får ofta frågan vad som skiljer personcentrerad vård mot alla andra begrepp som redan finns och har funnits i många år. Påstående som: är detta verkligen något nytt? Ska vi inte använda begreppet patient nu? Det är klart att vården är centrerad runt patienten…..vad skulle den annars vara?? Vadå, hur jobbar man då om man inte jobbar personcentrerat?

Fortsätt läsa Personcentrerad, patientcentrerad eller patienten i centrum?